Chi tiết bài viết

  • Thủ Tục Hợp Nhất Doanh Nghiệp

  • Lượt xem: 2329

Hợp nhất doanh nghiệp là gì?

Hợp nhất doanh nghiệp là trường hợp hai hoặc một số công ty cùng loại (gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành 1 công ty mới (gọi là công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

Quy trình - thủ tục hợp nhất doanh nghiêp.

Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp bao gồm các bước như sau:

Bước 1: Các công ty bị hợp nhất thực hiện thủ tục đóng mã số thuế tại cơ quan thuế quản lý

Sau khi có hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp, Các công ty bị hợp nhất phải nộp hồ sơ xin xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và xin đóng mã số thuế lên cơ quan thuế quản lý, cơ quan bảo hiểm xã hội (nếu có), tổng cục hải quan (nếu có)…

Hồ sơ gồm:

1.1.Các giấy tờ Luật Đạt Điền  tư vấn và soạn thảo:

- Biên bản họp và Quyết định của chủ sở hữu công ty/Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông của các công ty bị hợp nhất về việc hợp nhất công ty, thông qua hợp đồng hợp nhất và Điều lệ công ty hợp nhất; bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp nhất;

- Công văn xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế và đóng mã số thuế;

- Hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp (bản sao có đóng dấu của doanh nghiệp)

1.2.Các giấy tờ Khách hàng cần chuẩn bị

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

- Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký thuế của doanh nghiệp (nếu có);

- Các giấy tờ về tài chính, kế toán, chứng từ, hóa đơn, hồ sơ thuế… của doanh nghiệp;

- Văn bản xác nhận kết quả hủy hóa đơn và xử lý hóa đơn ấn chỉ của doanh nghiệp (nếu có);

- Các giấy tờ pháp lý có liên quan khác theo yêu cầu của Cơ quan thuế;

Bước 2: Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh Công ty hợp nhất tại Sở kế hoạch và đầu tư

Hồ sơ gồm:

2.1. Các giấy tờ pháp lý Luật Đạt Điền  tư vấn và soạn thảo:

- Biên bản họp và Quyết định của chủ sở hữu công ty/Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông của các công ty bị hợp nhất về việc hợp nhất công ty, thông qua hợp đồng hợp nhất và Điều lệ công ty hợp nhất; bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp nhất;

- Biên bản họp và Quyết định của chủ sở hữu Công ty/Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông của Công ty hợp nhất về việc bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty;

- Hợp đồng hợp nhất công ty;

Hợp đồng hợp nhất công ty phải có các nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ trụ sở chính của các công ty bị hợp nhất; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty hợp nhất; thủ tục và điều kiện hợp nhất; phương án sử dụng lao động; thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản; chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị hợp nhất thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty hợp nhất; thời hạn thực hiện hợp nhất; Dự thảo điều lệ công ty hợp nhất;

Hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được thông qua;

- Dự thảo điều lệ công ty hợp nhất;

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu);

2.2. Các giấy tờ khách hàng cần cung cấp:

- Bản sao hợp lệ và bản gốc giấy đăng ký kinh doanh của các công ty bị hợp nhất;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu pháp nhân của các công ty bị hợp nhất;

- Bản sao CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân và Bản sao ĐKKD/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập đối với tổ chức của các thành viên sáng lập/cổ đông sáng lập/chủ sở hữu Công ty hợp nhất;

- Văn bản xác nhận vốn pháp định đối với trường hợp kinh doanh ngành nghề yêu cầu vốn pháp định hoặc Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc/Tổng giám đốc/ các nhân khác đối với trường hợp kinh doanh ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề;

- Thông báo xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế và đóng mã số thuế của Cơ quan thuế quản lý;

- Các giấy tờ pháp lý liên quan khác;

Bước 3: Thực hiện thủ tục tại cơ quan Công an:

Trong bước này, sau khi Công ty hợp nhất được cấp Giấy ĐKKD, Quý khách hàng cần thực hiện thủ tục khắc con dấu pháp nhân và xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho Công ty hợp nhất.

Đồng thời, các công ty bị hợp nhất phải thực hiện thủ tục xin hủy con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu của công ty mình tại Cơ quan công an.

Một số lưu ý trong quá trình hợp nhất doanh nghiệp:

Đối với trường hợp hợp nhất, doanh nghiệp cần lưu ý đến các quy định của Luật Cạnh tranh có ảnh hưởng đến quá trình và điều kiện hợp nhất doanh nghiệp, đó là:

- Một là, cấm các trường hợp hợp nhất mà theo đó công ty hợp nhất có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp pháp luật cạnh tranh có quy định khác;

- Hai là, đối với trường hợp sau khi hợp nhất mà công ty hợp nhất có thị phần từ 30% - 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty bị hợp nhất phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.

- Ba là, hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua.

Ngoài dịch vụ tư vấn, đại diện thực hiện thủ tục hợp nhất doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Luật Đạt Điền còn cung cấp tới khách hàng các dịch vụ sau hợp nhất như:

- Tư vấn các vấn đề về thuế cần thực hiện sau khi hợp nhất doanh nghiệp;

- Hỗ trợ đăng báo công bố chấm dứt tồn tại của

- Tư vấn, hỗ trợ kê khai thuế hàng tháng, hàng quý, các vấn đề về khai thuế, báo cáo tài chính cho doanh nghiệp;

- Tư vấn, cung cấp và xây dựng các văn bản quản trị nội bộ của công ty nh: hợp đồng lao động, biên bản và quyết định họp, nội quy lao động, quy chế công ty…

- Tư vấn về tái cơ cấu nợ và tài chính sau hợp nhất;

- Tư vấn tái cơ cấu tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp sau hợp .

Liên kết Website
Thống kê truy cập
  • Đang Online: 43
  • Trong tuần: 151
  • Trong tháng: 11055
  • Tổng lượt truy cập: 913066
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT
Mở Đóng