Chi tiết bài viết

  • Chế Độ Nghỉ Phép Hàng năm

  • Lượt xem: 2057

Chế độ Nghỉ phép hàng năm

 

1. Đối tượng và chế độ được nghỉ
Theo Nghị định số 195/CP, ngày 31/12/1994 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; Thông tư số 07/LĐTBXH,ngày 11/4/1995 của Bộ Lao động-Tương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ luật Lao động và nghị định số 195/CP về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, và ác văiệt nam bản có liên quan. Chế độ nghỉ phép hàng năm được hưởng nguyên lương và trợ cấp theo lương của CB-CC, người lao độnglàm việc tại Trường như sau:
       1.1. Đối với CB-CC trong biên chế và lao động hợp đồng dài hạn
       * Đối với cán bộ giảng dạy: 
- Hàng năm được nghỉ 2 tháng bao gồm 0,5 tháng nghỉ tết nguyên đán và 1,5 tháng nghỉ hè
       * Đối với CB-CC khác:
- Nếu thời gian làm việc chưa đủ 12 tháng thì ngày nghỉ hàng năm được tính tương ứng với số tháng làm việc trong năm.
- Nếu thời gian làm việc liên tục đủ 12 tháng đến dưới 5 năm thì ngày nghỉ phép hàng năm là 12 ngày (không kể ngày thứ bảy, chủ nhật).
- Nếu thời gian làm việc liên tục đủ 5 năm trở lên thì ngày nghỉ hàng năm được tính thêm theo quy định.
         + Có đủ 5 năm đến dưới 10 năm thì được nghỉ thêm 1 ngày.
         + Có đủ 10 năm đến dưới 15 năm thì được nghỉ thêm 2 ngày.
         + Có đủ 15 năm đến dưới 20 năm thì được nghỉ thêm 3 ngày.
         + Có đủ 20 năm đến dưới 25 năm thi được nghỉ thêm 4 ngày. 
        + Có đủ 25 năm đến dưới 30 năm thì được nghỉ thêm 5 ngày...
- Khi nghỉ hàng năm nếu đi bằng phương tiện ô tô, tàu thuỷ, tàu hoả mà số ngày đi đường (cả đi và về) trên hai ngày thì ngày thứ ba trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm.
     1.2. Đối với lao động làm hợp đồng công nhật (thời vụ)
- Thời gian làm việc liên tục đủ 12 tháng đến dưới 5 năm được nghỉ hàng năm 12 ngày (không kể ngày thứ bảy, chủ nhật)
- Thời gian làm việc liên tục 5 năm trở lên thì ngày nghỉ hàng năm được tính thêm như CB-CC trong biên chế và hợp đồng dài hạn.
- Khi nghỉ hàng năm nếu đi đường bằng phương tiện ô tô, tàu thuỷ, tàu hoả mà số ngày đi đường (cả đi và về) trên hai ngày thì từ ngày thứ ba trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hàng năm.


 2. Tổ chức thực hiện
     2.1. Thủ trưởng các đơn vị sắp xếp công việc, tạo điều kiện để CB-CC, người lao động được nghỉ hàng năm theo chế độ quy định.
     2.2. Việc giải quyết nghỉ phép hàng năm của năm nào chỉ tính trong năm đó (trong khoảng thời gian từ ngày 01/01 đến 31/12 của năm)
     2.3. Phòng Tài vụ chỉ giải quyết thanh toán tiền tàu xe đi và về đối với cán bộ trong biên chế và hợp đồng dài hạn theo quy định hiện hành.

 

 
 
 
 
 
Liên kết Website
Thống kê truy cập
  • Đang Online: 39
  • Trong tuần: 147
  • Trong tháng: 11051
  • Tổng lượt truy cập: 913063
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT
Mở Đóng